الامااااان!

الان که دیگه فارغ ز تحصیل شدیم ولی هنوز کاملا نه! دفاعیه مونده!

همین ترم 7 بودیم فکر کنم قبل فرجه ها بود کامیار چند وقتی بود خیلی تو فکر بود و اینا (...) یه شب که میخواستیم دور هم شام بخوریم گودرزی لیوانها رو وارونه و مدلی گذاشته بود سر سفره!(آخه این قرتی بازیا چیه تو خوابگاه؟) کامیار هم که غرق فکر بود و موبایل به دست!!!!! داشت شام میخورد!(جسمش کنار ما بود روحش رو نمیدونم کجا سیر میکرد!!

آقا لیوان رو برداشت که آب بریزه بخوره آب جاری شد تو سفره! حواسش نبود که لیوان وارونست!!!کلی خندیدیم!!!!

هی ی ی ی ی ی !یادش بخیر

_____________________________________________________________

پ ن:آقا این دوتا موجود منو سکته میدن آخرش

در حد چی بگم از اینا وحشت دارم

آخه مسلمونا بگید کجا پناه ببرم؟

تازه اول تابستونه حالا مونده هجوم جیرجیرکا به اینجا!!!!!!خداااا

/ 0 نظر / 23 بازدید