یه دسته حوری!!!

سه شنبه سر کلاس مبانی اصول تفسیر 1(استاد نظر بیگی) بودیم و من شدیدا حوصلم سر رفته بود!

آخه دو تا درس سه واحدی با ایشون داریم هر دوش هم تو یه روز!

عربی5(4 واحد) از ساعت 8-10 با استاد کارخانه!

زبان قرآن2(سه واحد)10 تا 12 و ربع با استاد نظر بیگی

مبانی اصول تفسیر1(سه واحد) ساعت 14 تا 16و ربع!با استاد نظر بیگی

دیگه ساعت آخر به زور روی صندلی نشسته بودم!

که استاد داشت مبحثی رو درس میداد از کتاب الاتقان بود فکر کنم!

یه مثال زد:ینزل من السما الما!

بعد راجع بش توضیح داد بعد پرسید از آسمون چی میاد؟

منم گفتم:یه دستــــــه حــــــــوری؟

کلاس رفت هوا ! استاد هم خندید و گفت:ای اخراجی!

بعدش دیگه هر کی یه چیزی میگفت:استاد کفتر میایه!و....

کلاس هم از حالت کسلی دراومد!(خدا خیرم بده دل یه ملتو شاد کردم!!!)

/ 2 نظر / 16 بازدید
فاطمه سیاه تیری

سلام..ایول خیلی باحالیییییییی!!!!!کلی با خاطراتت خندیدم![نیشخند] بهم سربزن واگه یا تبادل لینک موافقی خبرم کن.[لبخند][گل]

پونه

دیگه بمن سری نزدید چرا؟